Komora silnika po montażu

Komora silnika po montażu praktycznie wogólne nie zmieniła swojego wyglądu sprzed montażu!